• GLogistics 2017: Supply Chain Network
    GLogistics 2017: Supply Chain Network
  • IBC's mission is to help students who study International Business, Foreign Trade, Commerce and Business Administration participate in such activities like cultural exchange, learning programs, internship...

Bài mới
  • Coffee Talk: Buổi chia sẻ cho tương lai

    Coffee Talk: Buổi chia sẻ cho tương lai

    Coffee Talk được xem là một điểm nhấn trong Cuộc thi GLOGISTICS 2015: Age of Forwarder khi mà các thí sinh chỉ tham gia để nghe những lời tâm sự và chia sẻ của các chuyên gia chuyên ngành giao nhận vận tải. Thông tin cụ thể: – Thời gian: 17h30 3/10/2015..