Liên hệ

CLB Kinh doanh Quốc tế (IBC)

Ban Chủ nhiệm

Chủ nhiệm:

  • Đoàn Thị Phương Dung
  • Email: phuongdung@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 0988 736 107

Phó chủ nhiệm:

  • Nguyễn Quỳnh Dao
  • Email: quynhdao@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 0127 692 8899

Mọi vấn đề hỗ trợ truyền thông, đề nghị hợp tác, đăng quảng cáo tại website… vui lòng liên hệ:

Trưởng ban Đối ngoại IBC

  • Phan Phương Nghi
  • Email: phuongnghi@ibc-ueh.com
  • Điện thoại: 0122 711 0598

hoặc

Ban Đối ngoại IBC

  • Email: bandoingoai@ibc-ueh.com