Doanh nghiệp từng hợp tác cuộc thi GLogistics

GLogistics 2015

Đơn vị tài trợ kim cương

Đơn vị tài trợ vàng

Đơn vị tài trợ đồng

Đơn vị tài trợ đặc thù

Đơn vị bảo trợ truyền thông