Articles Posted in the " Kiến thức – Học thuật " Category • Bài học thuật – Supply Chain Network

  Bài học thuật – Supply Chain Network

   CHUỖI CUNG ỨNG: ✤ Một chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức, con người, các hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan đến việc di chuyển một sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng. ✤ Các hoạt động của chuỗi..


 • Bí quyết nhấn mạnh CV Logistics/Supply Chain

  Bí quyết nhấn mạnh CV Logistics/Supply Chain

  Bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực Logistics và Supply Chain hay bất kể bạn đã đạt được gì trong lĩnh vực này, vẫn có nhiều điểm mạnh quan trọng mà bạn nên tập trung thể hiện trong CV của mình. Các điểm mạnh này được sửdụng như những kĩ..


 • Hiểu biết về giao nhận

  Hiểu biết về giao nhận

  Trong mua bán quốc tế, người mua và người bán thường ở những vị trí cách xa nhau. Để có thể thực hiện hàng loạt các công việc liên quan đến quá trình chuyên chở như đóng gói, bốc xếp, lưu kho, làm thủ tục gửi hàng, dỡ hàng, giao.. • Đánh giá một chuỗi cung ứng

  Đánh giá một chuỗi cung ứng

  “Làm sao để đánh giá chuỗi cung ứng của mình?” là câu hỏi mà tôi thường gặp. Và tôi cũng thường gặp những câu hỏi như : “Làm sao để đánh giá nhà cung cấp của mình” hay như “Làm sao để đánh giá nhân viên của mình”. Tôi có..