Articles Posted in the " Tin Glogistics " Category

  • GLogistics 2015: CTV tiềm năng

    GLogistics 2015: CTV tiềm năng

    Bạn là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm hay bất kỳ việc gì để có thể chuẩn bị tốt một chương trình? Bạn là sinh viên năm hai, và luôn luôn thấy đám bạn của mình chạy đôn chạy đáo lo cho chương trình này, “set up” cho..

  • Giao nhận vận tải – Tầm nhìn hướng biển

    Giao nhận vận tải – Tầm nhìn hướng biển

    Chi phí cho hoạt động giao nhận vận tải tại các cảng sông, cảng biển hiện nay là rất lớn, nhưng mức đóng góp vào tổng thu nhập sản phẩm quốc gia còn hạn chế. Quy hoạch phát triển vận tải biển đặt mục tiêu nâng tỉ trọng đóng góp..