Articles Posted by the Author:  • Coffee Talk: Buổi chia sẻ cho tương lai

    Coffee Talk: Buổi chia sẻ cho tương lai

    Coffee Talk được xem là một điểm nhấn trong Cuộc thi GLOGISTICS 2015: Age of Forwarder khi mà các thí sinh chỉ tham gia để nghe những lời tâm sự và chia sẻ của các chuyên gia chuyên ngành giao nhận vận tải. Thông tin cụ thể: – Thời gian: 17h30 3/10/2015..


  • Bí quyết nhấn mạnh CV Logistics/Supply Chain

    Bí quyết nhấn mạnh CV Logistics/Supply Chain

    Bất kể bạn làm việc trong lĩnh vực Logistics và Supply Chain hay bất kể bạn đã đạt được gì trong lĩnh vực này, vẫn có nhiều điểm mạnh quan trọng mà bạn nên tập trung thể hiện trong CV của mình. Các điểm mạnh này được sửdụng như những kĩ..