Articles Posted by the Author:

  • Hiểu biết về giao nhận

    Hiểu biết về giao nhận

    Trong mua bán quốc tế, người mua và người bán thường ở những vị trí cách xa nhau. Để có thể thực hiện hàng loạt các công việc liên quan đến quá trình chuyên chở như đóng gói, bốc xếp, lưu kho, làm thủ tục gửi hàng, dỡ hàng, giao..

  • Internship.edu.vn – Ready for your career

    Internship.edu.vn – Ready for your career

    “Tôi muốn tìm một chỗ thực tập. Nhưng đâu mới là nơi phù hợp với tôi? Ở đâu tôi mới có được những trải nghiệm đúng ngành, đúng nghề?”. Bạn có thể tự đi tìm câu trả lời, hoặc Internship.edu.vn sẽ trả lời giúp bạn. Là cổng thông tin cầu..