Articles Posted by the Author:
  • Review vòng 2 – GLogistics 2017

    Review vòng 2 – GLogistics 2017

    Sáng ngày 24/09/2017, TOP 30 bạn thí sinh xuất sắc 6 đội thi đã cùng nhau bước vào vòng thi Mô phỏng chuỗi cung ứng đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và sôi động… Thành phần tham dự: Anh Nguyễn Huỳnh Phương Nam: Customer Logistics Manager..