Giới thiệu Vietnam Logistics and Aviation School (VILAS)

Được thành lập từ năm 2009, Công ty TNHH Tri thức Hậu cần (VILAS) là một trong những tổ chức đầu
tiên tiên phong trong việc phát triển các chương trình đào tạo Logistics và Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam.

Thông qua sự hợp tác với tổ chức Học Viên Quản Trị Vật Liệu SIMM (Singapore), VILAS đã tổ chức
thành công khóa học Quản Trị Logistics và Chuỗi Cung Ứng và đặt nền móng cho sự phát triển về đào
tạo chuyên môn của 2 ngành nghề hấp dẫn này tại Việt Nam.

Năm 2010, VILAS tự hào là đối tác chiến lược với Hiệp Hội các Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt
Nam (VLA) và Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Việt Nam (VLI) để phát triển chương trình đào
tạo Quản Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế – FIATA Diploma in International Freight Forwarding theo tiêu
chuẩn của Liên Đoàn Hiệp Hội Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế FIATA (www.fiata.com). Đến nay, đã đào tạo
thành công 27 khóa học với hơn 350 học viên tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn kiến thức và nghiệp vụ Quốc Tế,
tham gia vào thị trường lao động của ngành, và góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành
dịch vụ Logistics, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2011, VILAS tự hào là Trường đào tạo được ủy quyền (IATA Accredited School (ATS)) và Trung
tâm đào tạo được ủy quyền (IATA Authorized Training Center (ATC)) của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không
Quốc Tế (www.iata.org) tại Việt Nam được Cục Hàng Không Việt Nam (CAAV) chấp thuận. VILAS triển
khai thành công hơn 100 khóa đào tạo cấp chứng chỉ IATA Hàng Hóa Nguy Hiểm (IATA Dangerous
Goods Regulations) cho hơn 1,500 học viên tại Việt Nam, và cả các doanh nghiệp từ Lào, Cambodia,
Thái Lan, qua đó phát triển và nâng cao hiểu biết quy chuẩn về hàng nguy hiểm cho nguồn nhân lực
trong ngành Vận Tải Hàng Hóa Hàng Không. Trên hết qua việc tổ chức khóa học tại Việt Nam đã tiết
kiệm rất nhiều kinh phí và thời gian di chuyển so với đào tạo tại nước ngoài.

Năm 2012, VILAS hợp tác với VLI, VLA bảo vệ thành công chương trình đào tạo Quản Trị Chuỗi Cung
Ứng – FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management theo tiêu chuẩn của FIATA. Qua 5 khóa triển
khai, khóa học đã mở ra nhiều cơ hội học tập, cũng cố kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc trong
môi trường Quốc Tế, và đạt tầm chiến lược trong phương thức quản trị cho nguồn nhận lực chất lượng
cao của ngành Chuỗi Cung Ứng tại Việt Nam.

Năm 2013, VILAS hợp tác với VLI thực hiện thành công 2 dự án Quy Hoạch Tổng Thể Logistics của Tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu tầm nhìn đến 2030 và dự án Phát Triển Nhân Lực Logistics của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
tầm nhìn 2030. Đây là một bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và phát triển của các cán bộ quản lý,
chuyên gia và giảng viên.

Năm 2016, VILAS hợp tác với VLI triển khai thành công chương trình hợp tác với trường Đại học Tôn
Đức Thắng để triển khai chương trình đào tạo FIATA Diploma in International Freight Forwarding cho
sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh của trường – tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực trẻ về kinh
doanh quốc tế.

Sau 9 năm hoạt động, VILAS xác định rõ mục tiêu là tập trung đạo tạo và phát triển nhân lực bền vững
cho ngành Logistics Việt Nam, qua đó đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nhân lực mà ngành đang đối mặt. Đó
luôn là sứ mệnh và niềm đam mê của chúng tôi kể từ khi thành lập VILAS. Bên cạnh đó VILAS cam kết
đầu ra thực tập và việc làm 100% cho học viên sau khi theo học các chương trình dài hạn của VILAS,
cũng như nỗ lực để giới thiệu nhân lực sau khi được đào tạo ra thị trường quốc tế.

Để thực hiện sứ mệnh này, VILAS tập trung vào 3 nhóm chương trình đào tạo chính: Dịch Vụ Vận Tải
Hàng Không, Dịch Vụ Logistics và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng. VILAS đặt mục tiêu cung cấp không chỉ
kiến thức chuyên ngành mà còn kinh nghiệm thực tiễn theo tiêu chuẩn Quốc Tế, song song với việc tạo
ra môi trường học tập tốt nhất để tiếp cận các giá trị trong ba lĩnh vực trên cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Thông tin chi tiết:
Website: http://vilas.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/logisticsknowledge/

Comments

comments