• GLogistics 2017: Supply Chain Network
    GLogistics 2017: Supply Chain Network
  • IBC's mission is to help students who study International Business, Foreign Trade, Commerce and Business Administration participate in such activities like cultural exchange, learning programs, internship...

Bài mới
  • Review vòng 2 – GLogistics 2017

    Review vòng 2 – GLogistics 2017

    Sáng ngày 24/09/2017, TOP 30 bạn thí sinh xuất sắc 6 đội thi đã cùng nhau bước vào vòng thi Mô phỏng chuỗi cung ứng đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và sôi động… Thành phần tham dự: Anh Nguyễn Huỳnh Phương Nam: Customer Logistics Manager..